Vår visjon

 

Frøya kultur og kompetansesenter skal være et aktiv og ekspansiv formidlingsarena for kultur, næring og kompetanse – gjennom å være et...

  • Bindeledd - lokalt - regionalt - nasjonalt
  • Integreringsarena
  • Utviklingspartner