Lesesirkel: "Den gode doktoren fra Warszawa" av Elisabeth Gifford

Om arrangementet

Lesesirkel, Frøya folkebibliotek

Velkommen til lesesirkel på Frøya bibliotek.
Lesesirkelen ble etablert i bokåret 2019 og har siden da gitt rom for å lese og diskutere et bredt utvalg av litteratur. Den første boka som ble diskutert har tittelen "En moderne familie" og er skrevet av Helga Flatland som besøkte Frøya Bibliotek i sammenheng med lesesirkelen.
Lesesirkelen handler om å oppdage nytt litteratur og finne leseglede. På møtene velger vi i fellesskap en bok som vi skal lese frem til neste møte og diskutere deretter. Biblioteket skaffer den utvalgte boka til alle som er med på lesesirkelen. Under møtene diskuterer vi om boka, deler erfaringer og anbefaler hverandre god litteratur.
«Lesesirkelen er en koselig møtestund med andre som er glad i å lese... ved å samle seg med andre for å prate om bøker, får jeg tilbake den samme type lesegleden jeg hadde som barn og skoleelev som skulle lese og analysere romaner. Det er sjeldent i dag at man har mulighet å sitte og prate om bøker man leser for gøy. Det er utrolig kjekt å bli anbefalt bøker fra andre og får innblikk i hva de liker. Terskelen er veldig lav (lov å være med om man ikke greier å lese ferdig) og alle er velkommen, bli med!»
Rachel, Lesesirkel på Frøya folkebibliotek
«Å delta på lesesirkel gir mulighet til å møte et annet menneske for å snakke om litteratur, dele sine tanker om lesestoffet og høre hvordan andre oppfatter det.
Jeg mener at møtene blir enda bedre takket være de som deltar. Alle vi er forskjellige, har ulike tanker om den gitte boka og forskjellige livserfaringer som påvirker de tankene. Det kan vise seg at det hvordan jeg oppfatter boka er komplett ulikt fra hvordan andre gjør det. Ved å utveksle erfaringer kan vi oppdage ting vi ikke klarte å se selv. Oppfatningen av litteratur er individuell, men felles samtale kan kaste et nytt lys på det som tidligere var skjult for oss.
Sist, men ikke minst er det den medmenneskelige kontakten. Det er svært hyggelig å kunne møte noen over en kopp kaffe og snakke om noe som fascinerer dere begge, i dette tilfellet noe så fantastisk som en bok.»